El Servei d'Esports

Patronat Municipal d'Esports

La pràctica esportiva ha esdevingut un fenomen social i ara mateix és un instrument de relació, de formació, d'equilibri i d’integració de les persones en el món que les envolta. La xarxa d'equipaments del municipi, està gestionada pel Patronat Municipal de L'Esport de L'Escala per fer possible que la pràctica física-esportiva, es dugui a terme d'una manera propera i a l'abast de tothom.

L'objectiu principal de l'entitat, és promoure l'activitat física i poder desenvolupar la cultura esportiva dins de l'àmbit municipal. Cal atendre les necessitats de la pràctica esportiva com són: l'esport d'alta competició, l'esport federat, l'esport escolar, l'esport de lleure, l'esport d'aventura i l'esport de salut.

La pàgina web del Patronat d'Esports de L'Escala es troba en procés d'actualització