Zumba a l'aire lliure

JULIOL I AGOST

Els dijous de juliol i agost
Durant els mesos de juliol i agost, portarem a terme, a la Plaça de l'Univers, sessions dirigides de zumba a l'aire lliure. El zumba és un treball d’alt i baix impacte que accelera la crema de calories, amb coreografies divertides i fàcils d’aprendre.
Les sessions de zumba, a la Plaça de L'Univers, seran tots els dijous d'estiu de 19h. a 20h. Les sessions seran gratuïtes i obertes a tothom.

Zumba a la Plaça Univers
  • Els dijous de juliol i agost
  • De 20:00 a 21:00 hores
  • Gratuïtes i obertes a tothom
Sessions de zumba a L'Escala
  • A la Plaça de l'Univers - Riells
  • Al passeig del Petit Princep
  • Organitza: UBET i Patronat d'Esports
Les sessions de zumba al mes de juliol
  • Dijous, pendents de confirmació
Sessions de zumba al mes d'agost
  • Dijous, pendents de confirmació
Zumba a Riells

Ubicació