Escola de Tennis

Club Tennis de L'Escala

El Patronat Municipal de l'Esport, mitjançant el Club Tennis L'Escala, organitza l'escola de tennis per facilitar que els nens i nenes de L'Escala puguin gaudir d'aquesta pràctica esportiva com a eina fonamental per a la seva formació integral. Us oferim activitats adreçades a la progressió i perfeccionament d'aquest esport, prioritzant que els infants gaudeixin d'un programa d'aprenentatge basat en l'educació dels valors com a eix vertebrador de l'activitat.

El tennis és un esport individual molt divertit i dinàmic, ideal per a les primeres edats. Allunya als nens del sedentarisme, desenvolupa les seves capacitats motrius i els proporciona autoestima i seguretat en si mateixos.

Escola de tennis

L'activitat

INICACIÓ (2011 - 2012)
Dimecres i divendres tarda i dissabte matí
Socis 1 dia (11,50 €/mes)- No socis 1 dia (25,00 €/mes)
Socis 2 dies (15,50 €/mes)- No socis 2 dies (34,00 €/mes)
INICACIÓ I PERFECCIONAMENT (2008, 2009 I 2010)
Dimecres i divendres tarda i dissabte matí
Socis 1 dia (18,00 €/mes)- No socis 1 dia (37,00 €/mes)
Socis 2 dies (22,00 €/mes)- No socis 2 dies (43,50 €/mes)
COMPETICIÓ (Equips del club)
Socis del club - 1 dia   (27,00 €/mes)
Socis del club - 2 dies (43,50 €/mes)
Socis del club - 3 dies (54,50 €/mes)

El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.

L'import total es podrà fraccionar en tres quotes:
Primer pagament el 15 d'octubre
Segon pagament el 15 de gener
Tercer pagament el 15 d'abril

Patronat d'Esports

Club de Tennis

  • Email

    Pistes de Tennis i Pàdel
  • Twitter

    C/ Escorxador 79 - L'Escala
  • Facebook

    Telèfon 972 770138